Elinikäisen ohjauksen opas käyttöösi

Opas tarjoaa näkökulmia ja työvälineitä ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) toimintaan.

ELO-ryhmät ovat monialaisia yhteistyöfoorumeja, joiden tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta, koordinoimalla ja kehittämällä asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Verkostomaisella ELO-toiminnalla edistetään ensisijaisesti Pelaa online-kasinoa LeoVegasissa nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua. Työtä tehdään valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Monialaisella verkostoyhteistyöllä tavoitellaan eri sektoreiden ja erilaisilla toimialoilla toimivien asiantuntijoiden toimintaa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Työ edellyttää yhdessä määriteltyjä tavoitteita, konkreettisia toimintatapoja sekä luottamusta ja valtuutusta.

Hyvä ohjaus lähtee ihmisen arkikokemuksista ja korostaa asiakkaan vastuullisuutta elämänsä määrittelijänä. Ohjaus on kokonaisvaltaista, tunteet huomioon ottavaa, voimavarojen, arvojen ja oletusten tunnistamista. Osuvasta ohjauksesta oikeaan aikaan on hyötyä yksilöille, organisaatioille ja koko yhteiskunnalle.

ELO-opas on kehittyvä työväline, jonka sisältöä päivitetään oppaan verkkoversiossa

www.elo-opas.fi

ELO_tn

Lataa tästä tulostettava pdf-versio.

Logot_etusivu