ELO-toiminnan ja ohjauksen laatu

Ohjauksen laatujärjestelmä

Laadunvarmistuksessa on kysymys toiminnan arvioinnista ja sen pohjalta tehtävästä kehittämistyöstä. Saatuja tuloksia tai hyötyjä takastellaan suhteessa toteutuneisiin prosesseihin, käytettyihin resursseihin sekä toiminnan lähtökohtiin ja tavoitteisiin.
Elinikäistä ohjausta koskevaa laatu- ja kehittämisjärjestelmää rakennetaan kansallisena yhteistyönä. Sen kokonaisjäsennys on kuvattu seuraavasti:

Laadunvarmistuksen_kokonaisuus

Ohjausjärjestelyjen kokonaisuus

Kansallisena tavoitteena on rakentaa täsmennetty elinikäisen ohjauksen laadun kehys jatkuvan kehittämisen tueksi. Laatutyön lähtökohtana voidaan hyödyntää kuvausta, jonka taustalla on eurooppalainen ohjausjärjestelyjen kehittämistyö.

Ohjauksen järjestämisen periaatteita

Elinikäistä ohjausta esitetään järjestettäväksi seuraavien
periaatteiden mukaisesti (ELGPN Tools No.1):

Asiakaslähtöisyys

 • Puolueettomuus
 • Luottamuksellisuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Osallisuuden mahdollistaminen

 • Aktiivinen osallistuminen
 • Voimavaraistuminen

Ohjauksen saatavuuden parantaminen

 • Läpinäkyvyys/tunnistettavuus
 • Ystävällisyys ja empatia
 • Jatkuvuus
 • Saatavuus
 • Tavoitettavuus/käytettävyys
 • Mukautuvuus

Laadunvarmistus

 • Ohjausmenetelmien soveltuvuus
 • Jatkuva kehitys
 • Muutoksenhakumahdollisuus
 • Pätevä henkilöstö

Verkostoyhteistyön arviointi

Ohjaus ja siihen käytettävät resurssit on hyvä nähdä alueella kokonaisvoimavarana. Se tarkoittaa, että yksittäinen organisaatio ja ohjaustoimijat mieltävät työnsä osana laajempaa verkostoa.

Verkoston toimijoiden moniammatillista osaamista hyödynnetään ja palvelun tarve arvioidaan yhteisen asiakkuuden näkökulmasta.
Keskusteluteemoja alueellisen ELO-toiminnan kehittämisessä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Mikä on organisaation päätavoite tai kehittämiskysymys ohjauksen asiassa?
 • Mitkä ovat verkoston yhteisiä kysymyksiä ja tavoitteita?
 • Mikä on ohjauspalvelujen verkostoyhteistyön tila? Miten vaihetta voidaan kuvata?
 • Mitä ovat verkostoyhteistyön haasteet omille organisaatioille?
 • Mikä on yhteisen keskustelun ja yhteisen ymmärryksen tarve?

ELO-toiminnan verkostoyhteistyötä voidaan arvioida seuraavan kuvion avulla

ELO-toiminnan_verkostoyhteistyota