ELO-toiminnan kehittämisen tuki

Verkkotyövälineet

Kuva7Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES on tuottanut Pedanet-ympäristöön ELO-toiminnalle yhteiset verkkotyövälineet. Ne koostuvat kaikille yhteisestä osasta sekä jokaisella alueella käytettävissä olevasta omasta alustasta, joille kootaan tietoa ELO-toiminnan etenemisestä ELY-keskusalueilla. Verkko-
alustan sisältöjä ja käytön tavoitteita muokataan yhteistyössä ELY-keskusalueiden kanssa. Toiminnassa tavoitellaan yhteistä tiedon muodostusta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kertyvää aineistoa hyödynnetään

 • Alueelliset toimijat voivat tallentaa omaa toimintaansa koskevaa dokumentaatiota
  alueellisen verkoston yhteiseen käyttöön (oma strategiatyö ja oman toiminnan
  arviointi)
 • Alueelliset toimijat voivat seurata työn etenemistä muissa ELY-keskuksissa
  (vertaisoppiminen)
 • Tietoa voidaan hyödyntää alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostotapaamisissa
  (toiminnan kehittävä arviointi)
 • Pitkän aikavälin tavoitteena tietoa voidaan hyödyntää jäsentyneinä
  tutkimusraportteina ohjausta koskevan päätöksenteon tueksi
  (tutkimusperustainen ohjauksen alueellinen ja kansallinen toimintapolitiikka)
 • Verkkoalusta toimii myös valtakunnallisen ja alueellisten ELO-ryhmien
  yhteistyö- ja viestintävälineenä

Eurooppalainen yhteistyö

Eurooppalainen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto (ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network) on perustettu tukemaan EU:n jäsenmaita ja Euroopan komissiota elinikäisen ohjauksen yhteistyön kehittämisessä sekä koulutus- että työ- ja elinkeinosektorilla.

ELGPN (2013) on määritellyt lähtökohtia kansalliseen kehittämistyöhön. Elinikäisen ohjauksen periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, osallisuuden mahdollistaminen, ohjauksen saatavuuden parantaminen ja laadunvarmistus. Onnistuakseen kehittämistyö vaatii mm. palvelujen koordinointia ja yhteistoimintaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Työkirja (ELGPN Tools No.1) Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle on yhteenveto verkoston jäsenmaiden TNO-palvelujen eri toimintamuodoista ja se toimii mm. arvioinnin työvälineenä.