LAITURI-projekti 1.5.2010 – 31.12.2014

Elinikäisen ohjauksen (ELO) tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen tuki

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti ohjelmakaudella 2007-2013. Manner-Suomen ESR-ohjelma, valtakunnallinen osio.
Toimintalinja 3: työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallinen kehittämisohjelma.
LAITURI-projekti on osa Opin ovi -hankekokonaisuutta.

Organisaatio: Työ- ja elinkeinoministeriö,
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia

Projektin tavoite: Vahvistaa ja tukea verkostomaisesti tuotettavien
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä, suunnittelua
ja toteuttamista osana ELY-keskuksille annettua koordinointitehtävää

2010-2011

Opin ovi -teematyöryhmät: erilaiset oppijat, monikulttuurisuus, työelämäyhteistyö

Raportti: Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Raportti nostaa esille aikuisuudessa kohdattavat oppimisvaikeudet osaksi elinikäisen oppimisen haasteita ja kiinnittää huomiota niihin osana aikuiskoulutuksen lainsäädännön ja muiden säädösten kehittämistä. Suosituksen kokoamisessa on tehty yhteistyötä mm. alueellisten Opin ovi -projektien ja Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä -projektin toimijoiden kanssa.

Pilotti yhteistyössä Opin ovi Etelä-Pirkanmaan kanssa

Raportti: Tulevaisuutta kuunnellen. Alueellisia yhteistyökäytäntöjä kehittämässä. Arviointityötavan kehittelyä ja kokemuksia osaamista kehittävästä yhteistyöstä v. 2010-2012

2012

ELY-keskusalueiden ohjausjärjestelyjen
tilannekartoitus (15 ELY-keskusta)

ELY-keskustapaamisten tavoitteena oli kartoittaa tieto neuvonta- ja ohjauspalvelujen alueellista yhteistyötä ja koordinointia, päämääränä yhteisen ymmärryksen ja uusien toimintatapojen kehittäminen ja palvelujen saatavuuden edistäminen.

Raportti: Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä
ELY-keskusalueilla

2013

ELY-keskusyhteistyö

Konsultaatiot ELY-keskuksille: alueellisten ELO-ryhmien käynnistymisen tuki ja TNO-palvelumallien kehittäminen

Vertaisfoorumien järjestäminen yhteistyössä ELY-keskusten kanssa: ohjauksellisten hyvien käytäntöjen kokoaminen ja jakaminen alueellisten ELO-ryhmien nuorisotakuuseen liittyvän toiminnan tueksi

2014

ELO-toiminnan tuki

Alueellisten ELO-ryhmien perustamisen ja toimintasuunnitelmien laatimisen tuki, elinikäisen ohjauksen yhteisen toimintamallin rakentaminen, vertaisfoorumien järjestäminen yhdessä ELY-keskusten kanssa, TNO-seminaarien järjestäminen yhdessä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kanssa, alueellisen ELO-toiminnan oppaan toimittaminen ja -konsultaatiokonseptin laatiminen.

Asiantuntijatyöryhmä ELO-toiminnan kehittämisen tukena

TEM, OKM, LAITURI-projekti, Koulutus ja kehittämiskeskus Salmia, Jyväskylän yliopisto KTL/VOKES, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/AOKK, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Nuorten tieto ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, Savon koulutuskuntayhtymä

Verkkoalustan kehittäminen ELO-työskentelyyn / Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus (VOKES) Jyväskylän yliopisto, yhteistyössä LAITURI-projektin ja asiantuntijatyöryhmän kanssa. Työskentelyalusta toimii alueellisten ELO-ryhmien ja valtakunnallisen ELO-ryhmän yhteistyön ja tiedottamisen välineenä. Alustalle kertyy kumuloituvaa tietoa yhteiseen käyttöön ja tutkimusta varten.

Team