En guide om livslång vägledning till ditt förfogande

Guiden innehåller synpunkter på och redskap för den verksamhet som bedrivs av samarbetsgrupperna för livslång vägledning (ELO-grupperna) i NTM-centralernas områden.

ELO-grupperna är sektorsövergripande samarbetsforum, som har till uppgift att utveckla högklassig livslång vägledning genom att koordinera och utveckla den servicehelhet som erbjuds till klienterna. Med den nätverksbaserade ELO-verksamheten främjas i första hand kvaliteten på vägledningstjänsterna för unga personer och vuxna. Arbetet utförs enligt de riksomfattande riktlinjerna.

Det sektorsövergripande nätverkssamarbetet syftar till verksamhet som bedrivs av sakkunniga från olika sektorer och branscher för att uppnå gemensamma mål. Arbetet kräver gemensamt fastställda mål, konkreta handlingssätt och förtroende och befullmäktigande.

Bra vägledning utgår från folks vardagsupplevelser och understryker klientens ansvar att själv besluta om sitt eget liv. Vägledning innebär övergripande identifiering av resurser, värderingar och förutfattade meningar, med beaktande av klientens känslor. En välinriktad och rättajmad vägledning är till nytta för de enskilda personerna, organisationerna och för hela samhället.

ELO-guiden är ett verktyg som under utveckling. Innehållet i nätversionen uppdateras.

www.elo-opas.fi

ELO_se_tn

Ladda ner en utskrivbar pdf-version här

Logot_etusivu