Information om publikationen

ELO-guide

Utgivare: LAITURI-projektet

Text: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö

Pärm: Mika Heinonen

Illustration: Linda Saukko-Rauta

Grafik: Martti Hänninen

Översättning: Semantix Finland Oy

 

Mika Heinonen: Piipahtamassa. 2008. 160 x 90 x 6 cm. Kaikki Sahisaaren puulajit ja messinki.  ”Kartoitin kaikki Sahisaaren puulajit. Niitä on 10. Tein ympyrää kiertävän laiturin ikään kuin muistuttamaan luonnon syklisestä ajasta, aina uusiutuvasta elämästä. Ihmisen aika on rajallinen. Märät jalanjäljet viipyvät vain hetken laiturilla, kunnes tuuli kuivaa ne. Ollaan piipahtamassa. Ajattelin myös konkreettisemmin saaressa piipahtamisen merkitystä. Se ympäristö on minun elämäni origo, keskipiste. Pelkkä piipahdus siellä on kuin kävisi suihkussa, puhdistuisi epäolennaisesta. Olen kiitollinen ja saareni suhteen nöyrä. Ensimmäisenä vuonna tuli käytyä/oltua saaressa 143 päivänä. Se on paljon opetustyötä tekevälle ihmiselle, tai kelle tahansa.”

Mika Heinonen På ett kort besök. 2008. 160 x 90 x 6 cm. Alla trädarter på Sahisaari och mässing. ”Jag kartlade alla trädarter på Sahisaari. Det finns 10 sådana. Jag gjorde en brygga som går runt i en cirkel liksom för att påminna om naturens cykliska tid, livet som alltid förnyas. Människans tid är begränsad. Våta avtryck syns på bryggan endast en liten stund, tills vinden torkar dem. Vi är på ett kort besök. Jag funderade också mer konkret på betydelsen av att göra korta besök på ön. Dess omgivning är mitt livs origo, mittpunkt. Ett kort besök där är som att gå i duschen, som att rengöra sig från att allt oväsentligt. Jag är tacksam och ödmjuk inför min ö. Under det första året besökte/vistades jag 143 dagar på ön. Det är många dagar för en människa som utför utbildningsarbete eller för vem som helst.”