Utveckling och gemensam verksamhetskultur

Genom det utvecklingsarbete som utförs inom ELO-grupperna får de olika organisationerna en stor mängd information och ökad förståelse om övriga tjänsteleverantörers uppgifter och funktioner. I bästa fall kan bra praxis som utvecklats inom ELO-verksamheten användas och harmoniseras som en del av regional praxis för livslång vägledning. I och med nätverkssamarbetet ökar förtroendet mellan organisationerna och utvecklingen av kvaliteten på, utvärderingen av och koordineringen av vägledningstjänsterna förbättras.

Det regionala vägledningssamarbetet utvecklar strukturen på och tjänsterna inom livslång vägledning. Arbetet utförs utifrån strategier och olika verksamhets- och genomförandeplaner. Arbetet handlar dock också om uppbyggnad av en förtrolig gemensam kultur, vilket ska göras på olika sätt. Det handlar om en långvarig process vars utveckling kräver tid.

Utvecklingsobjekten inom ELO-verksamheten utgörs av:

  • Granskning av sakkunnigheten inom vägledningen i regionen som ett nätverksarbete (som en övergripande resurs, inte enbart hos enskilda aktörer och organisationer)
  • Gemensam definition och avgränsning av livslång vägledning
  • Gemensam bild över bra förfaringssätt inom vägledningen och dess principer
  • Utveckling av kompetensen hos vägledningsaktörerna såväl sektorsvis som tväradministrativt
  • Informering om verksamhetsprinciperna och fördelarna av dessa till alla aktörer
  • Tydlig definition av behörigheterna inom den regionala ELO-verksamheten och resurserna
  • Kontinuerlig utveckling och kontinuerligt förnyande av nätverksverksamheten

God praxis

IRV-seminarier
Årliga gemensamma utbildningsevenemang för NTM-centralernas sakkunniga inom informations-, rådgivnings- och vägledningsområdet ger en möjlighet att tillsammans behandla aktuella teman inom livslång vägledning. De regionala aktörerna granskar tillsammans utvecklingsriktningarna och -behoven. Vid mötena är också den nationella ELO-gruppen representerad.

Kollegiala forum
Med de kollegiala forumen för NTM-centralerna sammanställs och sprids bra praxis inom vägledningen till stöd för de regionala ELO-gruppernas arbete. Samtidigt utvecklas vägledningskvaliteten och mångfalden i ELO-verksamheten.